Info-Nederland.nl

Het laatste nieuws uit jouw regio

Op 7 februari spreekt de algemene commissie van de Krimpenerwaard over de inzet van de provincie Zuid-Holland bij de verkenning van urgenties, ambities en condities rond acht thema’s in de Krimpenerwaard.

Deze thema’s zijn waterveiligheid, bodemdaling, economie, landbouw, natuur, mobiliteit, wonen en voorzieningen en energie. Voorzitter Rense Weide opent de vergadering om 10.00 uur in de Statenzaal. U kunt de commissievergadering zowel rechtstreeks als achteraf volgen via de webcast.
ln de Krimpenerwaard is op initiatief van mevrouw prof. Riek Bakker en naar aanleiding van een bestaand rapport 'Kracht van de Krimpenerwaard' een strategische visie gemaakt.

Riek Bakker heeft deze visie opgesteld met ondernemers, burgers en agrariërs uit de Krimpenerwaard. Vervolgens is oud minister Sybilla Dekker als verkenner aangesteld om in gesprek met de omgeving een strategische agenda voor de regio op te stellen.

Op basis van een brief en notitie van Gedeputeerde Staten over de inzet van de provincie en het “Panorama Krimpenerwaard 2050” van de verkenners gaat de commissie in gesprek met de Gedeputeerde en de programmaleider van het verkenningstraject. Omdat de inhoud van het toekomstige gebiedsprogramma meerdere vakcommissies van Provinciale Staten beslaat, is als proef besloten tot behandeling in een algemene, integrale commissie.

<